ഓൺലൈൻ ഭീഷണിക്കോ ചൂഷണത്തിനോ ഇരയായ കുട്ടികളിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചില  ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

* പെരുമാറ്റത്തിൽ അസാധാരണമായ മാറ്റങ്ങൾ.

* ഉറക്കക്കുറവ്.

* വിശപ്പില്ലായ്മ.

* അവർ മുമ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലായ്മ.

* പഠനത്തിലും മറ്റു ചുമതലകളും ശ്രദ്ധ നൽകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്.

* അസാധാരണമായ സങ്കടം, ദേഷ്യം, ഭയം, ഉത്കണ്ഠ.

* വളരെ രഹസ്യമായി ഫോണിലും ഓൺലൈനിലും സമയം ചിലവഴിക്കുക

* ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുക.

* കൂട്ടുകാരിൽനിന്നും കുടുംബത്തിൽനിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക; ഒറ്റപ്പെടുക.

* മോഷണം; അകാരണമായി പണം ആവശ്യപ്പെടുക.

* നിങ്ങൾ വാങ്ങിയതല്ലാത്ത പുതിയ സാധനങ്ങൾ കൈവശം വെക്കുക.

* പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ലൈംഗിക സംഭാഷണങ്ങളും പ്രവർത്തികളും.

* സാധാരണയായി ഓൺലൈനിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം (വർദ്ധനവ് അല്ലെങ്കിൽ കുറവും ആവാം).

* ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചും ലൈംഗിക പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ചും പ്രായത്തിന് ഉചിതമല്ലാത്തതും തെറ്റായിട്ടുമുള്ള ധാരണകൾ.

* സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ധാരാളം അപരിചിതരായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവുക.

* രഹസ്യമായി ഇടപഴകുന്ന ഒരു പുതിയസുഹൃത്ത്അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക.

* മറ്റുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ അപമാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം.

* മദ്യം/ലഹരി ഉപയോഗം തുടങ്ങുക.

* സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കാനോ, ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനോ ഉള്ള പ്രവണത.

* കുട്ടിക്കാലത്തെ പഴയ ശീലങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക (ഉദാഹരണത്തിന്, കിടക്കയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുക, വിരൽ നുണയുക)

* രാത്രിയിലും അടച്ച മുറിക്കുള്ളിലും ഉള്ള  അമിതമായ ഗാഡ്ജറ്റ് ഉപയോഗം

* അവരുടെ ഫോണോ മറ്റു ഗാഡ്ജറ്റോ മറ്റുള്ളവർ എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന  അമിതമായ ഭയവും രോഷവും.